Tra

Transkrypcja  nagrań

Przekładam język mówiony na język pisany – spisuję nagrania podcastów, wykładów, szkoleń, konferencji, wywiadów, sesji coachingowych i innych nagrań, dbając o poprawność językową i edytorską. Przywiązuję wagę do zachowania stylu wypowiedzi. Jeśli tekst ma być opublikowany w internecie lub wydany drukiem, przeprowadzam jego redakcję.

Wyceny dokonuję zawsze dopiero po wysłuchaniu nagrania lub jego fragmentu. Poza długością nagrania bardzo ważna dla wyceny jest jego jakość. Czasem konieczne jest kilkukrotne przesłuchanie danego fragmentu, żeby go dobrze zrozumieć. 

 

Wybierz usługę, jakiej potrzebujesz:

Transkrypcja dosłowna (pełna) – spisuję nagranie słowo w słowo, łącznie ze wszystkimi odgłosami, wtrąceniami, powtórzeniami, błędami językowymi.

Transkrypcja standardowa (zedytowana lub naturalna) – wiernie spisuję całe nagranie, pomijam jednak powtórzenia, westchnięcia czy wtrącenia. Zmiany, jakie wprowadzam, powoduję, że tekst jest bardziej przejrzysty i zrozumiały.

Dołącz do newslettera