Red

Redakcja tekstów

Redakcja to, mówiąc najkrócej, pierwsze czytanie tekstu po autorze. Na tym etapie wprowadzam wszelkie poprawki językowe, interpunkcyjne, edytorskie, usuwam niespójności, niezręczności, powtórzenia i inne elementy zakłócające łatwy odbiór tekstu. Jest to etap najbardziej czasochłonny i wymagający największego nakładu pracy, a przez to najdroższy.

Redakcję przeprowadzam w plikach edytowalnych w trybie śledzenia zmian. Masz więc pewność, że żadna poprawka nie zostanie wprowadzona bez Twojej wiedzy. Najczęściej są to pliki programu Word, ale także w Google Docs i OpenOffice.

Poprawiam kompleksowo wszystkie rodzaje błędów:

ortograficzne – nieprawidłowy zapis wyrazów, np. małe i duże litery, pisownia łączna i rozdzielna itp.;

interpunkcyjne – niewłaściwe użycie przecinków, myślników, cudzysłowów, średników i innych;

fleksyjne – niewłaściwe formy wyrazów, źle odmienione wyrazy itp.;

stylistyczne – niewłaściwy dobór wyrazów do rodzaju wypowiedzi, np. wyrazy z języka potocznego w tekstach oficjalnych lub odwrotnie, nieuzasadnione mieszanie różnych stylów w jednej wypowiedzi;

składniowe – nieprawidłowa budowa zdania, np. skróty składniowe, zły szyk wyrazów itp.;

kompozycyjne – struktura kompozycji, logika wypowiedzi;

edytorskie – niespójne wyróżnienia (pogrubienie, pochylenie itp.), błędne użycie znaków specjalnych (apostrofy, ukośniki, spacje, wypunktowania itp.), niewłaściwe opracowanie spisu treści czy bibliografii;

merytoryczne z zakresu wiedzy ogólnej.

Dołącz do newslettera