Kor

Korekta tekstów

Korekta tekstów to drugie albo kolejne czytanie tekstu, który wcześniej przeszedł już proces redakcji. Oznacza to, że zdecydowana większość błędów została już poprawiona.
Redakcja jednak nie wystarczy (chyba że mam do czynienia z krótkim tekstem). Konieczne jest drugie czytanie, a czasem i trzecie, żeby pozbyć się wszystkich niedociągnięć. 

 

 

 

 

Jeśli redakcję przeprowadziła inna osoba, oceniam najpierw stan tekstu i dopiero wtedy sporządzam wycenę. Jeśli to ja wykonałam redakcję, wtedy cena jest o 50 procent niższa od ceny redakcji.

Jeśli tekst jest przed składem lub w ogóle nie będzie składany, korektę przeprowadzam w plikach edytowalnych z rozszerzeniem .doc, .docs i .odt, w trybie śledzenia zmian (podobnie jak redakcję).

Jeśli tekst jest już po składzie, w pliku PDF, wtedy poprawki nanoszę w programie Adobe Acrobat. Co istotne, w takim wypadku poprawiam także błędy składu (nieprawidłowe dzielenie wyrazów, spójniki pozostawione na końcu wersu itp.).

Po naniesieniu poprawek przez składacza/grafika zalecam odesłanie tekstu do rewizji. Sprawdzam wtedy, czy poprawki zostały naniesione prawidłowo i czy żadnej nie pominięto.

Dołącz do newslettera